Splošno o supervizirani praksi

Kaj je supervizirana praksa?

PRAKSA = praktično delovanje psihologa, izvajanje psihološke dejavnosti v realnem delovnem okolju

SUPERVIZIRANA = pod supervizijo (nadzorom/vodenjem/mentorstvom) izkušenejšega psihologa, usposobljenega supervizorja, mentorja supervizirane prakse

(Več v podzavihkih o supervizirani praksi in superviziji)

Supervizirana praksa psihologov je evropski standard usposabljanja in delovanja psihologov. Sistem supervizirane prakse v Sloveniji upošteva evropske standarde EuroPsy na področju usposabljanja psihologov.  Več o EuroPsy 

V sistem supervizirane prakse se vključujejo psihologi takoj po zaključku akademskega študija, tj. na začetku svoje delovne kariere, ali kadarkoli začnejo opravljati psihološko dejavnost na zanje novem področju psihologije.