Kdo so mentorji supervizirane prakse psihologov?

Mentorji supervizirane prakse psihologov so psihologi, ki jim stroka priznava ustrezno uspo­sobljenost za supervizijo/mentoriranje na določenem področju psihologije. Imajo vsaj pet let delovnih izkušenj na določenem strokovnem področju in zaključeno usposabljanje iz mentoriranja in supervizije. Za izvajanje supervizije morajo ustrezati določenim kriterijem (glejte prilogo V Pravilnika o EuroPsy, objavljenega na spletni strani www.europsy.si).

Usposobljeni mentorji so eksperti na področju, na katerem opravljajo psihološko dejavnost, poleg tega pa imajo znanja in veščine poučevanja, mentoriranja in supervizije. Pri psihologih začetnikih znajo prepoznavati, razvijati in ocenjevati kompetence za opravljanje psihološkega dela. Do mentoriranja imajo ustrezen odnos, zavedajo se njegovega pomena in prednosti. Mladim psihologom predstavljajo vsestranski zgled.

10

Baza usposobljenih mentorjev

V bazi so navedeni usposobljeni mentorji, njihovi kontaktni podatki, področje dela, delovne izkušnje, razpoložljiva mesta za supervizijo in izpolnjevanje različnih pogojev za opravljanje supervizije.

Klikni tukaj