Skrbnik sistema supervizirane prakse

Društvo psihologov Slovenije
Sedež: Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, soba 105
Tel.: +386 1 282 10 86
Uradne ure: torek, 17:00-19:00
E-pošta: psy@guest.arnes.si
URL: www.dps.si
Matična št.: 5141818
Davčna številka: 51264218
Poslovni račun: SI56 6100 0001 5938 417

Print


Sistem supervizirane prakse vključuje:

  • spletno stran o supervizirani praksi, kjer so zbrane vse potrebne informacije,
  • administrativne dejavnosti skrbnika supervizirane prakse,
  • izvedbo supervizirane prakse,
  • spletno platformo za spremljanje izvajanja supervizirane prakse,
  • usposabljanja (psihologov začetnikov, mentorjev supervizirane prakse, supervizorjev mentorjev),
  • izvajanje supervizije mentoriranja,
  • upravljanje s finančnimi sredstvi za vzdrževanje sistema supervizirane prakse,
  • promocijske aktivnosti.

Sistem supervizirane prakse je bil razvit v okviru projekta SUPER PSIHOLOG.

Delovanje sistema supervizirane prakse je predstavljeno v Smernicah za izvajanje supervizirane prakse psihologov.