Navodila za izvajanje supervizirane prakse

Tu najdete Navodila za izvajanje SP.

Ček lista za izvajanje supervizirane prakse

Povezava na obrazec za dokumentiranje mentorskega srečanja
(specifično geslo za prijavo v obrazec mentoriranec dobi ob prijavi v sistem supervizirane prakse – glejte Navodila za izvajanje SP)