Pripomočki za izvajanje supervizirane prakse

Pripomočki za mentorirance:

 1. Osebna pot – mentoriranec
 2. Začetni pogovor z mentorjem
 3. Načrtovanje prakse – vprašanja
 4. Sporazum o mentoriranju
 5. Pogajanja – ček-lista – mentoriranec
 6. Lestvica za ocenjevanje mentorskega srečanja
 7. Omogočanje razvoja – ček-lista – mentoriranec
 8. Model strukturirane refleksije prakse
 9. Vprašanja za refleksijo in evalvacijo SP
 10. EuroPsy obrazec C – Ocena kompetenc
 11. Ocena mentorja
 12. Ocena mentorjevih kompetenc

Ljubljana, Filozofska fakulteta. Projekt Super psiholog. Foto: STA

Foto: STA

Pripomočki za mentorje:

Pripomočki za vodenje supervizirane prakse

 1. Osebna pot – mentor
 2. Priprava – ček-lista – mentor
 3. Načrtovanje prakse – vprašanja
 4. Sporazum o mentoriranju
 5. Pogajanja – ček-lista – mentor
 6. Omogočanje razvoja – ček-lista – mentor
 7. Model strukturirane refleksije prakse
 8. Vprašanja za refleksijo in evalvacijo SP
 9. EuroPsyjev obrazec C – Ocena kompetenc
 10. EuroPsy obrazec B – Ocena supervizirane prakse
 11. Samoocena mentorskih kompetenc
 12. Zaključevanje – ček-lista – mentor

Pripomočki za vključevanje v supervizijo mentoriranja

 1. Kratka sprotna evalvacija supervizijskega srečanja (KSE za mentorje)

*Opomba: Dokumenti, objavljeni na tej strani, so nastali v okviru projekta SUPER PSIHOLOG. Prepovedano je njihovo nepooblaščeno kopiranje, posredovanje, razmnoževanje, objavljanje, prenos, razpošiljanje ali drug način širjenja v javne oz. komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika strani. Pri uporabi v kontekstih izven programa SUPER PSIHOLOG je potrebno pridobiti soglasje na e-naslovu programa in citirati projekt in program SUPER PSIHOLOG.