Aktivnosti

  • Informiranje in obveščanje o supervizirani praksi in projektu
  • Usposabljanje mentorjev supervizirane prakse
  • Vzpostavitev supervizirane prakse in supervizije mentorjev
  • Evalvacija razvitega modela supervizirane prakse in razvoj smernic

Časovni potek:

Datum Aktivnost
5.–7. 2. 2015 1. sestanek Upravnega odbora projekta
13.-14. 3. 2015 Usposabljanje mentorjev: Prvi del modula 1
20.-21. 3. 2015 Usposabljanje mentorjev: Drugi del modula 1
23. 3.–12. 6. 2015 Izvajanje študijske prakse v okviru modula 1
1. 4. 2015–31. 3. 2016 Izvajanje supervizirane prakse
9.4.2015 Usposabljanje supervizork mentorjev
10.-11. 4. 2015 Prvi del modula 2 usposabljanja mentorjev
12.4.2015 Usposabljanje supervizork mentorjev
1.–2. 6. 2015 Predstavitev projekta na konference TRIPLE i v Piranu
6.6.2015 Usposabljanje mentorjev: modul 3, prva in druga delavnica
10.6.2015 2. sestanek Upravnega odbora projekta
12.6.2015 Zajtrk z novinarji; Predstavitev projekta na Dnevih psihologov Slovenije
13.6.2015 Usposabljanje mentorjev: Tretji del modula 1
7.–10. 7. 2015 Predstavitev projekta na Evropskem kongresu psihologov v Milanu
9.9.2015 Predstavitev simpozija o projektu na Evropskem kongresu slovenskim kolegom na dogodku Milano po Milanu
12.9.2015 Usposabljanje mentorjev: modul 3, tretja in četrta delavnica
24.9.2015 Usposabljanje supervizork mentorjev
25.-26. 9. 2015 Usposabljanje mentorjev: Drugi del modula 2
27.9.2015 Usposabljanje supervizork mentorjev
30.9.2015 3. sestanek Upravnega odbora projekta
17.10.2015 Usposabljanje mentorjev: modul 3, peta in šesta delavnica
7.11.2015 Usposabljanje mentorjev: modul 3, sedma in osma delavnica
18.11.2015 vmesna konferenca o projektu
9.1.2016 Usposabljanje mentorjev: modul 3, deveta in deseta delavnica
5.-6.2.2016 Tretji krog usposabljanja supervizork z norveškima supervizorjema
10.2.2016 4. sestanek Upravnega odbora projekta
9.4.2016 Zaključno srečanje za aktivne udeležence projekta
2.6.2016 Zaključna konferenca projekta
29.6.2016 Posvet o superviziji