Usposabljanja

V projektu smo razvili celosten program za usposabljanje mentorjev supervizirane prakse, ki je sestavljen iz treh modulov.

  • V modulu 1 smo nadgradili obstoječi 40-urni program usposabljanja mentorjev za uporabo kompetenčnega pristopa pri vodenju supervizirane prakse.
  • V modulu 2 smo razvili nov 40-urni program, ki mentorjem predstavi širšo perspektivo procesa supervizije in jih usposobi za vzpostavitev kvalitetnega mentorskega okolja, torej za vlogo podpornika strokovne rasti mentoriranca.
  • V modulu 3 smo na novo razvili 80-urni program, namenjen vsem mentorjem in tudi drugim psihologom, ki je osredotočen na različne vidike duševnega zdravja, prepoznavanje problemov in usmerjanje klientov. Teme: zasvojenost, samomorilno vedenje, depresija, nasilje, motivacijski intervju, razbremenilni pogovor, izgorelost, delo na sebi (čuječnost, tehnike sproščanja, veščine samorefleksije, strategije reševanja problemov, upravljanje s časom), svetovanje ob težkih dogodkih, etika.